Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen | Belfius Direct verzekeringen

Je kan je premie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Als je jouw premie in delen betaalt, dient dit via domiciliëring te gebeuren (we rekenen geen kosten aan om je premie te splitsen). Om via domiciliëring te betalen moet je een ingevuld en ondertekend formulier ‘aanvraag domiciliëring’ terugsturen. Dit formulier zit bij al onze verzekeringsoffertes. Als je al klant bent, sturen we het je op aanvraag via e-mail of met de post.

Jouw premie wordt berekend op basis van meerdere criteria waaronder je schadeverleden.
Dit schadeattest krijg je van je vroegere verzekeraar(s).

Als je de afgelopen vijf jaar door dezelfde verzekeringsmaatschappij was verzekerd en je van verzekeraar wenst te veranderen, zal jouw schadeattest je automatisch toegestuurd worden op het einde van je verzekeringscontract.

Was je in de afgelopen vijf jaar verzekerd bij meerdere verschillende maatschappijen? Dan moet je bij elk van die maatschappijen een schadeattest aanvragen. Je kan een duplicaat van je reeds verkregen schadeattesten ook terugvinden op de website www.carattest.be.

Om privacyredenen mag het attest alleen aan jou afgeleverd worden. We kunnen het dus niet in jouw plaats aanvragen.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Wij regelen de inschrijving van zulke voertuigen bij de DIV. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van dit platform dienen ingeschreven te worden bij een kantoor van de DIV. Wij zorgen voor de inschrijving van deze voertuigen door de originele documenten die nodig zijn voor de inschrijving van jouw voertuig bij de DIV op te sturen.

Hieronder vind je de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.

1. Geïmporteerde tweedehandsauto
Eerst en vooral dien je je geïmporteerd voertuig te presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen.
Om dit te doen dien je over de volgende documenten te beschikken:

 • Aankoopfactuur.
 • Gelijkvormigheidsattest.
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands).

Om het voertuig bekend te maken in de DIV-databank kan je de technische gegevens ervan met een eID-kaartlezer “preregistreren” via de applicatie https://es.mobilit.fgov.be/preregistratie/.
Als je voertuig niet gepreregistreerd is, dient je aanvraag tot inschrijving door de DIV te worden behandeld.

Daarna dient je voertuig naar de technische keuring voor verkoop te gaan waar je een aanvraag tot inschrijving zult krijgen. Dit hoeft enkel als je een voertuig invoert dat niet op jouw naam staat.

Vervolgens is het nodig dat je ons de volgende documenten toestuurt:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend.
 • Het vignet E705.
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs.
 • Een kopie van jouw aankoopfactuur.
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, dien je ons bovenstaande documenten te sturen met de post.
Na ontvangst van jouw kenteken, dien je ons het nummer mee te delen, zodat we je jouw verzekeringsbewijs (vroeger “groene kaart”) kunnen sturen.

2. Geïmporteerde nieuwe auto
Als je een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder jou het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. Je hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen jouw voertuig inschrijven op Webdiv.

Wat gebeurt er als we jouw voertuig niet kunnen inschrijven via Webdiv?
Eerst en vooral moet je je ervan verzekeren dat je voertuig juist gepreregistreerd is. Als dat niet het geval is, neem je contact op met je garagehouder.

Stuur ons een e-mail via klantendienst@belfiusdirect.be of contacteer ons telefonisch op het nummer 02 244 23 23. We zullen je een duplicaat van je verzekeringsbewijs toesturen. Als de periode op je verzekeringsbewijs afgelopen is, moet je je nieuwe premie betalen, zodat we je een nieuw verzekeringsbewijs kunnen sturen.

De aanvraag tot inschrijving zal je gegeven worden door de concessiehouder als het om een nieuw voertuig gaat. Bij een tweedehandsauto is de vorige eigenaar verplicht de auto te laten keuren voor verkoop voorafgaand aan de eigenlijke verkoop.

Een voertuig gekocht dat niet gekeurd is door de vorige eigenaar? Dan dien je dit te doen met commerciële platen (Z-platen).

Als je klant bent bij ons, contacteer ons en we zullen jouw voertuig voorlopig verzekeren, opdat je ermee naar de keuring voor verkoop kunt.

De eigenaar van het voertuig dient bij de politie aangifte te doen van het verlies. Vervolgens dien je ons een kopie van de aangifte te sturen. We sturen je vervolgens een document ‘aanvraag tot inschrijving’ met een verzekeringsvignet.

De originele politieaangifte en de aanvraag tot inschrijving dienen vervolgens naar de DIV toegestuurd te worden, waarna je een duplicaat van het inschrijvingsbewijs teruggestuurd krijgt. Indien je maar één van de twee delen van het inschrijvingsbewijs kwijt bent, dien je het deel dat nog in jouw bezit is, mee te sturen naar de DIV, samen met de andere documenten.

De overdracht van eigendom van een nummerplaat en/of voertuig is mogelijk:

 • Van ouder op kind (niet omgekeerd behalve bij overlijden van het kind).
 • Tussen echtgenoten.
 • Tussen wettelijk samenwonenden.

Wij verstrekken je het formulier ‘aanvraag voor inschrijving’, waarna je je naar de DIV begeeft met:

 • Een verklaring van de eigenaar van de nummerplaat waarin hij bevestigt dat hij zijn nummerplaat overdraagt aan persoon X.
 • Het originele inschrijvingsbewijs van het voertuig.
 • Een attest van het gemeentebestuur (attest van wettelijk samenwonen, huwelijksattest, een overlijdensakte, geboorteakte of adoptieakte).

Wij kunnen ons bezighouden met de formaliteiten bij de DIV of je kan je na afspraak naar de DIV begeven.

Je moet minstens één week voor je vertrek contact opnemen met ons. We zullen je dan een voorlopig verzekeringsbewijs opsturen, indien we het betrokken land dekken, voor de duur van je verblijf of stellen je alternatieve oplossingen voor.

Je nummerplaat/inschrijvingsbewijs wordt in het algemeen afgeleverd ten laatste de dag na het indienen van de aanvraag op WebDiv, de applicatie van de FOD Mobiliteit. Als de aanvraag niet digitaal kan gebeuren, dient jouw aanvraag tot inschrijving met de post naar de DIV gestuurd te worden of kan je zelf een afspraak maken in een regionaal kantoor. Een nummerplaat en inschrijvingsbewijs kosten €30. Dit bedrag dient contant betaald te worden aan de bezorger van Bpost bij levering van je pakje. Als je al een nummerplaat hebt, ontvang je enkel een inschrijvingsbewijs. Dat kost €26.

Een Kilometerverzekering is gebaseerd op het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. We bepalen jouw eerste premie onder andere op basis van het aantal kilometers dat je van plan bent om in het komende jaar te rijden. Bij de start van je verzekeringscontract vragen we je kilometerstand op. Op het einde van het verzekeringsjaar vragen we opnieuw je kilometerstand op en berekenen we je premie opnieuw op basis van het aantal kilometers dat je werkelijk hebt gereden.

Reed je minder dan geschat? Dan betalen we je het verschil terug. Meer gereden? Dan leg je bij en ben je nog steeds correct verzekerd. In de daaropvolgende jaren vragen we bij iedere vervaldag je kilometerstand op en maken we de berekening opnieuw. Zo betaal je steeds alleen voor de kilometers die je werkelijk hebt gereden.

Vanaf 25.000 kilometer per jaar krijg je een vlak tarief en moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. Reed je uiteindelijk toch minder dan 25.000 kilometer? Dan krijg je alsnog een deel van je premie terug. Zo krijg je steeds een tarief op maat!

Als je meer rijdt dan aanvankelijk geschat, betaal je bij voor de extra gereden kilometers. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van je kilometerstand aan het einde van het verzekeringsjaar. Je premie wordt dan opnieuw berekend op basis van het werkelijk aantal gereden kilometers en het verschil betaal je bij.

Vanaf de aangifte van 25.000 kilometer, moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. In elk geval ben je altijd verzekerd voor alle waarborgen die je hebt gekozen. Of je nu meer of minder rijdt dan geschat.

Het grootste verschil zit in de manier waarop de premie wordt berekend.

Bij een Kilometerverzekering wordt je premie bepaald op basis van het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt, boven op uiteraard de gebruikelijke segmentatiecriteria van autoverzekeringen. Zo betaal je alleen voor de kilometers die je werkelijk aflegt.

Bij een klassieke autoverzekering ligt de premie vast en spelen het aantal gereden kilometers geen rol. Verandert je persoonlijke situatie en rijd je plots een stuk minder, dan zal je geen geld terugkrijgen. Daarom vinden wij een Kilometerverzekering meer correct. Dankzij onze Kilometerverzekering betaalden wij al 3 miljoen euro terug aan onze klanten die tijdens de pandemie minder kilometers aflegden.

Het gaat hier over de minimale door de wet verplichte waarborg voor alle bestuurders. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt alle materiële schade en lichamelijke letsels die door jouw voertuig aangebracht zijn aan derden, maar ook lichamelijke schade die door jouw voertuig aangebracht is aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers), alsook lichamelijke letsels en kledijschade aan passagiers.

Belfius Direct Verzekeringen biedt twee omniumverzekeringen aan:

1. Kleine Omnium
Deze verzekering dekt je in geval van diefstal, brand, glasbreuk, schade ten gevolge van de natuurkrachten en loslopende dieren, zonder franchise.

2. Full Omnium
Deze verzekering dekt dezelfde waarborgen als de Kleine Omnium + materiële schade aan je voertuig in geval van schade met eigen fout, schade zonder derden of vandalisme, met een vaste franchise van €500 of €250.

We bieden inderdaad een Kilometerverzekering aan voor motorfietsen. Meer info vind je hier.

Wij bieden verzekeringen aan voor auto's van elke leeftijd. We bieden echter geen Omniumverzekering aan voor oldtimers.

Deze optie garandeert onder meer dat jouw rechten verdedigd worden in geval van geleden schade, in der minne indien mogelijk, gerechtelijk indien nodig. Ze dekt de kosten van jouw verhaal op derden (bv. honoraria van advocaten, experts, deurwaarders...) of je strafrechtelijke verdediging in geval van een overtreding van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer en onvrijwillige doodslag (zie algemene voorwaarden titel 3). Rechtsbijstand is niet wettelijk verplicht.

Heb je geen schadegeval gehad in de afgelopen vijf jaar? Belfius Direct Verzekeringen beloont je daarvoor met een Joker. Dat betekent dat bij een volgend ongeval ‘in fout’ jouw premie voor jouw verzekering BA niet verhoogd zal worden. Als je op het moment dat jouw verzekeringscontract bij ons van kracht wordt, kan aantonen dat je vijf jaar zonder ongevallen in fout bent, word je automatisch een Joker toegekend.

De verzekerde waarde van je voertuig is gewaarborgd gedurende de eerste 12 maanden die volgen op het tekenen van je verzekeringsovereenkomst, en dit voor de eerste 20.000 kilometer. Na een periode van 48 maanden, vervalt het behoud van de verzekerde waarde en wordt de werkelijke waarde toegepast.

In geval van een totaal verlies tijdens de eerste 12 maanden, krijg je een vergoeding ter waarde van de verzekerde waarde van je voertuig, zoals aangegeven in de verzekeringsofferte.

In geval van een totaal verlies tussen de 12e en de 48e maand:

 • Als er op dat moment maximaal 20.000 kilometers zijn gereden met je wagen, krijg je een vergoeding ter waarde van de verzekerde waarde van je voertuig, zoals aangegeven in je verzekeringsofferte.
 • Als er op dat moment meer dan 20.000 kilometers zijn gereden met je wagen of na een periode van 48 maanden, krijg je een vergoeding ter waarde van de werkelijke waarde van je voertuig, bepaald door een expert.

In geval van een totaal verlies na 48 maanden, krijg je een vergoeding ter waarde van de werkelijke waarde van je voertuig, bepaald door een expert.

De restwaarde van je voertuig wordt bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. Een onafhankelijke expert gaat na hoeveel je wagen op het moment van totaal verlies waard is. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd, het aantal gereden kilometers en de algemene staat van het voertuig.

We garanderen een restwaarde van minstens 10% van de verzekerde waarde.

Het kan interessant zijn om de verzekerde waarde van je voertuig met 10% te verhogen indien je een mooie korting hebt gekregen bij de aankoop van je wagen. In het geval van een totaal verlies tijdens de periode van waardevastheid krijg je dan ook 10% extra uitbetaald.

Een aanhangwagen van minder dan 750 kg is gratis verzekerd in de Burgerlijke Aansprakelijkheid van je wagen. Wij verzekeren geen aanhangwagens van meer dan 750 kg.

Een BOB-bestuurder is een bestuurder met een geldig rijbewijs die niet samenwoont met jou en die met jouw wagen rijdt, terwijl jij (of een persoon uit jouw huishouden) passagier bent. Elke BOB-bestuurder is bij een ongeval gedekt door de optionele waarborg voor bestuurders, ook al heb je deze waarborg niet expliciet genomen.


Dat betekent dat we de lichamelijke letsels van een BOB-bestuurder dekken, als deze een ongeval in fout heeft. Als hij in recht is, vergoedt de tegenpartij de letsels van de BOB-bestuurder. Deze dekking is automatisch inbegrepen in jouw verzekeringscontract zonder verhoging van de premie.

Je bent 58 jaar of meer en was de afgelopen vijf jaar verzekerd zonder ongeval in fout? Bij Belfius Direct Verzekeringen profiteer je van de waarborg 58+! Dat betekent dat we jouw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

De hoofdbestuurder is de persoon die het vaakst met de wagen zal rijden. Op basis van o.a. de leeftijd en de rijervaring van de hoofdbestuurder wordt de verzekeringspremie berekend. Het is mogelijk om een andere hoofdbestuurder te vermelden, maar die moet wel op hetzelfde adres wonen als de persoon die het verzekeringscontract afsluit (= de verzekeringnemer).

Het is niet nodig dat een BOB-bestuurder als bestuurder vermeld staat op je verzekeringscontract. Bij ons is elke BOB-bestuurder bij een ongeval gedekt door de waarborg voor bestuurders, ook al werd deze waarborg niet expliciet genomen.

De factuurwaarde is het bedrag dat je effectief hebt betaald bij de aankoop van je wagen inclusief alle opties en BTW en na het toepassen van eventuele kortingen.

De factuurwaarde van je wagen heeft geen invloed op de premie voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Bestuurdersverzekering.

Indien je dit wenst, kunnen wij jouw huidige verzekering opzeggen voor jou. De wet schrijft voor dat een autoverzekering afgesloten wordt voor een periode van twaalf maanden. Deze termijn mag alleen onderbroken worden in bepaalde gevallen (wegvallen van het risico, schadegeval, verandering van voertuig...) en met inachtneming van de opzeggingstermijn en voorafgaande kennisgeving.

Het verzekeringscontract wordt dus in het algemeen opgezegd op de jaarlijkse vervaldatum van het verzekeringscontract als er minstens drie maanden voor de vervaldatum bericht van opzegging is gegeven. Als deze termijn afgelopen is, kan het verzekeringscontract alleen opgezegd worden bij de volgende jaarlijkse vervaltermijn. Als je wilt dat wij dat doen voor jou, hoef je alleen maar het opzegformulier in te vullen bij jouw offerte en het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum' aan te vinken.

Als je van auto verandert, kan je ten laatste 30 dagen na het veranderen van auto ook van verzekeraar veranderen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand en 1 dag. Informeer eerst jouw huidige verzekeraar dat je van voertuig verandert. Stuur ons vervolgens jouw ingevulde en ondertekende verzekeringsofferte en opzegformulier. Vink het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan.

Zodra wij deze documenten ontvangen, zeggen wij jouw verzekering op bij jouw huidige verzekeraar. Deze zal de verzekering 1 maand en 1 dag na ontvangst van ons schrijven opzeggen. Je krijgt daarop een bevestiging alsook een schadeattest. Jouw verzekeringscontract bij ons begint wanneer jouw huidige verzekeringscontract afloopt.

Als op het vervalbericht gewezen wordt op een tariefstijging, kan je jouw verzekeringscontract opzeggen. Je hebt vanaf de datum van ontvangst van het schrijven waarmee je geïnformeerd wordt over de tariefwijziging drie maanden om je verzoek in te dienen om je verzekeringscontract op te zeggen op de volgende vervaldag. In dat geval kan Belfius Direct Verzekeringen de verzekering in jouw naam opzeggen, als je het opzegformulier bij jouw offerte invult en het daartoe voorziene vakje aanvinkt.

Als je een Europese nummerplaat hebt, hoef je niet te veranderen van nummerplaat. Als je nog een plaat van het oude nationale model hebt, zal deze automatisch omgeruild worden tijdens de inschrijving van jouw nieuwe voertuig bij de DIV.

Neem gewoon telefonisch contact op met ons met de aanvraag voor inschrijving van het te verzekeren voertuig binnen handbereik. Deel ons ook de kilometerstand van het oude en nieuwe voertuig mee, als je een kilometerverzekering hebt zodat we de verschuldigde premie kunnen berekenen.

Je kan deze informatie ook mailen naar klantendienst@belfiusdirect.be. Dit geldt voor alle voertuigen die verzekerd kunnen worden via de applicatie WebDiv: Klik hier.

Wil je de waarborgen van jouw verzekeringscontract aanpassen, een bestuurder toevoegen of een adreswijziging doorgeven? Contacteer ons telefonisch op 02/244.23.23 of via e-mail: klantendienst@belfiusdirect.be. In het geval van een kilometerverzekering hebben we jouw kilometerstand nodig om de gevraagde wijziging door te voeren.

Je kan jouw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van jouw verzekeringscontract. Als deze termijn voorbij is, kan je het pas tegen de volgende jaarlijkse vervaldatum opzeggen. Als de verzekeraar echter de tarieven of de voorwaarden wijzigt, heeft de verzekeringnemer het recht het verzekeringscontract op te zeggen.

Jouw verzekeringscontract moet opgezegd worden door middel van een aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door middel van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. Het kan ook opgezegd worden door jouw volgende verzekeraar, volgens de geldende verzekeringscontract.

We zullen je het document ‘aanvraag tot inschrijving’ doorgeven, zodra we jouw ondertekende verzekeringsofferte ontvangen. Vervolgens begeef je je op afspraak naar de DIV met:

 • De ingevulde en ondertekende aanvraag tot inschrijving.
 • Het oude inschrijvingsbewijs (beide delen).

Deel ons na ontvangst van jouw nummerplaat het kentekennummer dat je werd toegekend mee.

Ja, je kan jouw verzekeringsovereenkomst opschorten als je jouw voertuig gedurende één maand of langer niet gebruikt. Als je jouw premie in delen betaalt, worden ook de betalingen opgeschort. Als je jaarlijks betaalt, wordt de premie voor de opschortingsperiode je terugbetaald op de jaarlijkse vervaldatum van jouw verzekeringsovereenkomst. Vergeet ons niet te informeren via e-mail, telefoon of post als je wilt dat jouw verzekeringsovereenkomst weer van kracht wordt.


Let op: als de dekking op jouw verzoek is opgeschort, komen wij bij een schadegeval niet tussen.

Ja, als verzekeringnemer ben je verplicht ons op de hoogte te brengen van alle elementen die invloed hebben op het door het verzekeringscontract gedekte risico. Je kan ons gewoon bellen of een e-mail sturen met de gegevens van de jonge bestuurder. Naargelang het geval kan de toevoeging van de bestuurder al dan niet invloed hebben op de premie.

We bieden je altijd een tarief op maat, zelfs als je maar één verzekeringscontract hebt bij ons.

Zo behoud je jouw vrijheid als consument en zullen de tarieven van jouw verzekeringscontract niet wijzigen, als je er één van opzegt.

Geef de schade zo snel mogelijk aan. Bereid alvast volgende documenten voor in geval van een ongeval met een tegenpartij:

 • Het ingevulde Europees aanrijdingsformulier (voor- en achterzijde)
 • Eventueel een kopie van het proces-verbaal (PV) van de politie
 • Andere documenten over het ongeval (foto’s, gegevens van de getuige, ...)

Was er geen tegenpartij? Neem dan foto’s van de schade en/of de plaats van het ongeval.


Geef vervolgens je schade aan:

We helpen je zo snel mogelijk verder.

Als je de waarborg ‘Vervangvoertuig’ hebt, heb je recht op het volgende:

 • Een vervangvoertuig gedurende maximaal 10 dagen bij immobilisatie ten gevolge van een ongeval, brand, poging tot diefstal of vandalisme.
 • Een vervangvoertuig gedurende maximaal 20 dagen als het voertuig dat betrokken was bij een ongeval technisch niet meer hersteld kan worden, als totaal verlies verklaard wordt of omdat de waarde van de herstellingen hoger is dan de restwaarde van het voertuig.
 • Een vervangvoertuig gedurende maximaal 30 dagen als het voertuig gestolen is.

Of je al dan niet fout hebt aan het ongeval, speelt geen enkele rol. Wij kiezen wie de diensten verleent.


De waarborg ‘Vervangvoertuig’ geldt op voorwaarde dat deze waarborg opgenomen is in jouw verzekeringscontract voor elk ongeval dat zich voordoet in België of het Groothertogdom Luxemburg. Bij Kleine en Full Omnium is een vervangvoertuig automatisch inbegrepen. Bij de formule Burgerlijke Aansprakelijkheid is de waarborg ‘Vervangvoertuig’ niet inbegrepen. Als je jouw voertuig laat herstellen bij een door Belfius Direct Verzekeringen goedgekeurde garage, krijg je ook een vervangvoertuig voor de duur van de herstelling.


Om gebruik te kunnen maken van een vervangwagen, dien je ons te contacteren op het nummer 02 244 23 23.

Indien je wagen door een ongeval in België of Luxemburg immobiel is, zorgen wij voor de sleping van je wagen en het vervoer van de ongedeerde inzittenden naar hun domicilie in België. Dit is inbegrepen in je BA-verzekering. Als je gebruik wilt maken van deze bijstand, kan je ons bereiken via het nummer 02/244.22.54.


Indien de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval, zal zijn verzekering een schadevergoeding uitkeren voor jouw lichamelijke letsels. Ben je zelf aansprakelijk en heb je een Bestuurdersverzekering, dan krijgen jij en alle gemachtigde bestuurders van je wagen bij een ongeval in fout een vergoeding bij lichamelijk letsel of overlijden, tenzij een uitsluiting beschreven in de Algemene Voorwaarden van toepassing is.


Ben je in fout en heb je geen Bestuurdersverzekering? Dan zal je hospitalisatieverzekering of mutualiteit een deel van de kosten dekken.


Merk op: inzittenden worden altijd vergoed voor hun lichamelijke letsels.
Contacteer ons indien je graag meer informatie wenst of bekijk de interactieve gids van Assuralia.

Na het afsluiten van je autoverzekering krijg je dit formulier van je verzekeraar. Je legt het best samen met een balpen klaar in je auto. Meerdere exemplaren zijn altijd handig voor indien er meerdere auto’s in het ongeluk betrokken zijn – zoals bij een kettingbotsing. Je kan de aangifte tegenwoordig ook digitaal doorgeven via de app crashform.

Het aanrijdingsformulier beschrijft de omstandigheden van het ongeval en helpt ons om de schade snel uit te betalen aan de betrokken partijen. Je vult het in wanneer:

 • Je een aanrijding hebt gehad met een persoon, dier of object (bv. een paaltje). Laat het formulier ter plekke of achteraf ondertekenen indien er een tegenpartij betrokken is.
 • Er sprake is geweest van vandalisme.

Je hebt geen schadeformulier nodig bij ruitschade, hagel, storm, inbraak of diefstal.


Doe bij inbraak en diefstal aangifte bij de politie. Zonder aangifte bij de politie komt de verzekeraar namelijk niet tussen.

In dit artikel leggen we in detail uit hoe je dit document correct invult.


Nee, dit is bij een ongeval in recht niet verplicht. Je hebt recht op een schadevergoeding waarmee je je voertuig kan laten herstellen, inclusief btw, ongeacht of je dit laat uitvoeren of niet. Je kan dus verder rijden met bijvoorbeeld een kras of deuk in je wagen en de vergoeding zelf behouden.


Heb je de waarborg ‘eigen schade’ of een full omniumverzekering, dan is het bij bepaalde contracten zo dat de btw enkel vergoed wordt wanneer je effectief je auto laat herstellen en de herstelfactuur kan doorsturen ter bewijs.

Facturatie en documenten

Je kan je premie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Als je jouw premie in delen betaalt, dient dit via domiciliëring te gebeuren (we rekenen geen kosten aan om je premie te splitsen). Om via domiciliëring te betalen moet je een ingevuld en ondertekend formulier ‘aanvraag domiciliëring’ terugsturen. Dit formulier zit bij al onze verzekeringsoffertes. Als je al klant bent, sturen we het je op aanvraag via e-mail of met de post.

Jouw premie wordt berekend op basis van meerdere criteria waaronder je schadeverleden.
Dit schadeattest krijg je van je vroegere verzekeraar(s).

Als je de afgelopen vijf jaar door dezelfde verzekeringsmaatschappij was verzekerd en je van verzekeraar wenst te veranderen, zal jouw schadeattest je automatisch toegestuurd worden op het einde van je verzekeringscontract.

Was je in de afgelopen vijf jaar verzekerd bij meerdere verschillende maatschappijen? Dan moet je bij elk van die maatschappijen een schadeattest aanvragen. Je kan een duplicaat van je reeds verkregen schadeattesten ook terugvinden op de website www.carattest.be.

Om privacyredenen mag het attest alleen aan jou afgeleverd worden. We kunnen het dus niet in jouw plaats aanvragen.

In de meeste gevallen kan een geïmporteerd voertuig ingeschreven worden door de verzekeraar via het platform Webdiv. Wij regelen de inschrijving van zulke voertuigen bij de DIV. Voertuigen daarentegen die niet voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden van dit platform dienen ingeschreven te worden bij een kantoor van de DIV. Wij zorgen voor de inschrijving van deze voertuigen door de originele documenten die nodig zijn voor de inschrijving van jouw voertuig bij de DIV op te sturen.

Hieronder vind je de te volgen procedure. Het is van het allergrootste belang dat elk van de stappen gevolgd wordt in de vermelde volgorde.

1. Geïmporteerde tweedehandsauto
Eerst en vooral dien je je geïmporteerd voertuig te presenteren aan de douane om het vignet E705 te verkrijgen.
Om dit te doen dien je over de volgende documenten te beschikken:

 • Aankoopfactuur.
 • Gelijkvormigheidsattest.
 • Origineel inschrijvingsbewijs van het voertuig (buitenlands).

Om het voertuig bekend te maken in de DIV-databank kan je de technische gegevens ervan met een eID-kaartlezer “preregistreren” via de applicatie https://es.mobilit.fgov.be/preregistratie/.
Als je voertuig niet gepreregistreerd is, dient je aanvraag tot inschrijving door de DIV te worden behandeld.

Daarna dient je voertuig naar de technische keuring voor verkoop te gaan waar je een aanvraag tot inschrijving zult krijgen. Dit hoeft enkel als je een voertuig invoert dat niet op jouw naam staat.

Vervolgens is het nodig dat je ons de volgende documenten toestuurt:

 • Het originele aanvraagformulier voor inschrijving, ingevuld en ondertekend.
 • Het vignet E705.
 • Het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs.
 • Een kopie van jouw aankoopfactuur.
 • Kopie van het gelijkvormigheidsattest (niet verplicht maar ten zeerste aangeraden).

Als de inschrijving niet kan gebeuren via het platform Webdiv, dien je ons bovenstaande documenten te sturen met de post.
Na ontvangst van jouw kenteken, dien je ons het nummer mee te delen, zodat we je jouw verzekeringsbewijs (vroeger “groene kaart”) kunnen sturen.

2. Geïmporteerde nieuwe auto
Als je een nieuwe auto gekocht hebt in het buitenland, zal de garagehouder jou het formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ geven. Je hoeft ons gewoon dit ingevulde en ondertekende formulier te sturen en wij zullen jouw voertuig inschrijven op Webdiv.

Wat gebeurt er als we jouw voertuig niet kunnen inschrijven via Webdiv?
Eerst en vooral moet je je ervan verzekeren dat je voertuig juist gepreregistreerd is. Als dat niet het geval is, neem je contact op met je garagehouder.

Stuur ons een e-mail via klantendienst@belfiusdirect.be of contacteer ons telefonisch op het nummer 02 244 23 23. We zullen je een duplicaat van je verzekeringsbewijs toesturen. Als de periode op je verzekeringsbewijs afgelopen is, moet je je nieuwe premie betalen, zodat we je een nieuw verzekeringsbewijs kunnen sturen.

De aanvraag tot inschrijving zal je gegeven worden door de concessiehouder als het om een nieuw voertuig gaat. Bij een tweedehandsauto is de vorige eigenaar verplicht de auto te laten keuren voor verkoop voorafgaand aan de eigenlijke verkoop.

Een voertuig gekocht dat niet gekeurd is door de vorige eigenaar? Dan dien je dit te doen met commerciële platen (Z-platen).

Als je klant bent bij ons, contacteer ons en we zullen jouw voertuig voorlopig verzekeren, opdat je ermee naar de keuring voor verkoop kunt.

De eigenaar van het voertuig dient bij de politie aangifte te doen van het verlies. Vervolgens dien je ons een kopie van de aangifte te sturen. We sturen je vervolgens een document ‘aanvraag tot inschrijving’ met een verzekeringsvignet.

De originele politieaangifte en de aanvraag tot inschrijving dienen vervolgens naar de DIV toegestuurd te worden, waarna je een duplicaat van het inschrijvingsbewijs teruggestuurd krijgt. Indien je maar één van de twee delen van het inschrijvingsbewijs kwijt bent, dien je het deel dat nog in jouw bezit is, mee te sturen naar de DIV, samen met de andere documenten.

De overdracht van eigendom van een nummerplaat en/of voertuig is mogelijk:

 • Van ouder op kind (niet omgekeerd behalve bij overlijden van het kind).
 • Tussen echtgenoten.
 • Tussen wettelijk samenwonenden.

Wij verstrekken je het formulier ‘aanvraag voor inschrijving’, waarna je je naar de DIV begeeft met:

 • Een verklaring van de eigenaar van de nummerplaat waarin hij bevestigt dat hij zijn nummerplaat overdraagt aan persoon X.
 • Het originele inschrijvingsbewijs van het voertuig.
 • Een attest van het gemeentebestuur (attest van wettelijk samenwonen, huwelijksattest, een overlijdensakte, geboorteakte of adoptieakte).

Wij kunnen ons bezighouden met de formaliteiten bij de DIV of je kan je na afspraak naar de DIV begeven.

Je moet minstens één week voor je vertrek contact opnemen met ons. We zullen je dan een voorlopig verzekeringsbewijs opsturen, indien we het betrokken land dekken, voor de duur van je verblijf of stellen je alternatieve oplossingen voor.

Je nummerplaat/inschrijvingsbewijs wordt in het algemeen afgeleverd ten laatste de dag na het indienen van de aanvraag op WebDiv, de applicatie van de FOD Mobiliteit. Als de aanvraag niet digitaal kan gebeuren, dient jouw aanvraag tot inschrijving met de post naar de DIV gestuurd te worden of kan je zelf een afspraak maken in een regionaal kantoor. Een nummerplaat en inschrijvingsbewijs kosten €30. Dit bedrag dient contant betaald te worden aan de bezorger van Bpost bij levering van je pakje. Als je al een nummerplaat hebt, ontvang je enkel een inschrijvingsbewijs. Dat kost €26.

Formules

Een Kilometerverzekering is gebaseerd op het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. We bepalen jouw eerste premie onder andere op basis van het aantal kilometers dat je van plan bent om in het komende jaar te rijden. Bij de start van je verzekeringscontract vragen we je kilometerstand op. Op het einde van het verzekeringsjaar vragen we opnieuw je kilometerstand op en berekenen we je premie opnieuw op basis van het aantal kilometers dat je werkelijk hebt gereden.

Reed je minder dan geschat? Dan betalen we je het verschil terug. Meer gereden? Dan leg je bij en ben je nog steeds correct verzekerd. In de daaropvolgende jaren vragen we bij iedere vervaldag je kilometerstand op en maken we de berekening opnieuw. Zo betaal je steeds alleen voor de kilometers die je werkelijk hebt gereden.

Vanaf 25.000 kilometer per jaar krijg je een vlak tarief en moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. Reed je uiteindelijk toch minder dan 25.000 kilometer? Dan krijg je alsnog een deel van je premie terug. Zo krijg je steeds een tarief op maat!

Als je meer rijdt dan aanvankelijk geschat, betaal je bij voor de extra gereden kilometers. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van je kilometerstand aan het einde van het verzekeringsjaar. Je premie wordt dan opnieuw berekend op basis van het werkelijk aantal gereden kilometers en het verschil betaal je bij.

Vanaf de aangifte van 25.000 kilometer, moet je voor extra gereden kilometers niets meer bijbetalen. In elk geval ben je altijd verzekerd voor alle waarborgen die je hebt gekozen. Of je nu meer of minder rijdt dan geschat.

Het grootste verschil zit in de manier waarop de premie wordt berekend.

Bij een Kilometerverzekering wordt je premie bepaald op basis van het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt, boven op uiteraard de gebruikelijke segmentatiecriteria van autoverzekeringen. Zo betaal je alleen voor de kilometers die je werkelijk aflegt.

Bij een klassieke autoverzekering ligt de premie vast en spelen het aantal gereden kilometers geen rol. Verandert je persoonlijke situatie en rijd je plots een stuk minder, dan zal je geen geld terugkrijgen. Daarom vinden wij een Kilometerverzekering meer correct. Dankzij onze Kilometerverzekering betaalden wij al 3 miljoen euro terug aan onze klanten die tijdens de pandemie minder kilometers aflegden.

Het gaat hier over de minimale door de wet verplichte waarborg voor alle bestuurders. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt alle materiële schade en lichamelijke letsels die door jouw voertuig aangebracht zijn aan derden, maar ook lichamelijke schade die door jouw voertuig aangebracht is aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers), alsook lichamelijke letsels en kledijschade aan passagiers.

Belfius Direct Verzekeringen biedt twee omniumverzekeringen aan:

1. Kleine Omnium
Deze verzekering dekt je in geval van diefstal, brand, glasbreuk, schade ten gevolge van de natuurkrachten en loslopende dieren, zonder franchise.

2. Full Omnium
Deze verzekering dekt dezelfde waarborgen als de Kleine Omnium + materiële schade aan je voertuig in geval van schade met eigen fout, schade zonder derden of vandalisme, met een vaste franchise van €500 of €250.

We bieden inderdaad een Kilometerverzekering aan voor motorfietsen. Meer info vind je hier.

Wij bieden verzekeringen aan voor auto's van elke leeftijd. We bieden echter geen Omniumverzekering aan voor oldtimers.

Deze optie garandeert onder meer dat jouw rechten verdedigd worden in geval van geleden schade, in der minne indien mogelijk, gerechtelijk indien nodig. Ze dekt de kosten van jouw verhaal op derden (bv. honoraria van advocaten, experts, deurwaarders...) of je strafrechtelijke verdediging in geval van een overtreding van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer en onvrijwillige doodslag (zie algemene voorwaarden titel 3). Rechtsbijstand is niet wettelijk verplicht.

Dekking

Heb je geen schadegeval gehad in de afgelopen vijf jaar? Belfius Direct Verzekeringen beloont je daarvoor met een Joker. Dat betekent dat bij een volgend ongeval ‘in fout’ jouw premie voor jouw verzekering BA niet verhoogd zal worden. Als je op het moment dat jouw verzekeringscontract bij ons van kracht wordt, kan aantonen dat je vijf jaar zonder ongevallen in fout bent, word je automatisch een Joker toegekend.

De verzekerde waarde van je voertuig is gewaarborgd gedurende de eerste 12 maanden die volgen op het tekenen van je verzekeringsovereenkomst, en dit voor de eerste 20.000 kilometer. Na een periode van 48 maanden, vervalt het behoud van de verzekerde waarde en wordt de werkelijke waarde toegepast.

In geval van een totaal verlies tijdens de eerste 12 maanden, krijg je een vergoeding ter waarde van de verzekerde waarde van je voertuig, zoals aangegeven in de verzekeringsofferte.

In geval van een totaal verlies tussen de 12e en de 48e maand:

 • Als er op dat moment maximaal 20.000 kilometers zijn gereden met je wagen, krijg je een vergoeding ter waarde van de verzekerde waarde van je voertuig, zoals aangegeven in je verzekeringsofferte.
 • Als er op dat moment meer dan 20.000 kilometers zijn gereden met je wagen of na een periode van 48 maanden, krijg je een vergoeding ter waarde van de werkelijke waarde van je voertuig, bepaald door een expert.

In geval van een totaal verlies na 48 maanden, krijg je een vergoeding ter waarde van de werkelijke waarde van je voertuig, bepaald door een expert.

De restwaarde van je voertuig wordt bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. Een onafhankelijke expert gaat na hoeveel je wagen op het moment van totaal verlies waard is. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd, het aantal gereden kilometers en de algemene staat van het voertuig.

We garanderen een restwaarde van minstens 10% van de verzekerde waarde.

Het kan interessant zijn om de verzekerde waarde van je voertuig met 10% te verhogen indien je een mooie korting hebt gekregen bij de aankoop van je wagen. In het geval van een totaal verlies tijdens de periode van waardevastheid krijg je dan ook 10% extra uitbetaald.

Een aanhangwagen van minder dan 750 kg is gratis verzekerd in de Burgerlijke Aansprakelijkheid van je wagen. Wij verzekeren geen aanhangwagens van meer dan 750 kg.

Een BOB-bestuurder is een bestuurder met een geldig rijbewijs die niet samenwoont met jou en die met jouw wagen rijdt, terwijl jij (of een persoon uit jouw huishouden) passagier bent. Elke BOB-bestuurder is bij een ongeval gedekt door de optionele waarborg voor bestuurders, ook al heb je deze waarborg niet expliciet genomen.


Dat betekent dat we de lichamelijke letsels van een BOB-bestuurder dekken, als deze een ongeval in fout heeft. Als hij in recht is, vergoedt de tegenpartij de letsels van de BOB-bestuurder. Deze dekking is automatisch inbegrepen in jouw verzekeringscontract zonder verhoging van de premie.

Je bent 58 jaar of meer en was de afgelopen vijf jaar verzekerd zonder ongeval in fout? Bij Belfius Direct Verzekeringen profiteer je van de waarborg 58+! Dat betekent dat we jouw verzekering niet zullen opzeggen ten gevolge van een schadegeval (behalve bij verzwarende omstandigheden zoals bv. dronkenschap).

De hoofdbestuurder is de persoon die het vaakst met de wagen zal rijden. Op basis van o.a. de leeftijd en de rijervaring van de hoofdbestuurder wordt de verzekeringspremie berekend. Het is mogelijk om een andere hoofdbestuurder te vermelden, maar die moet wel op hetzelfde adres wonen als de persoon die het verzekeringscontract afsluit (= de verzekeringnemer).

Het is niet nodig dat een BOB-bestuurder als bestuurder vermeld staat op je verzekeringscontract. Bij ons is elke BOB-bestuurder bij een ongeval gedekt door de waarborg voor bestuurders, ook al werd deze waarborg niet expliciet genomen.

De factuurwaarde is het bedrag dat je effectief hebt betaald bij de aankoop van je wagen inclusief alle opties en BTW en na het toepassen van eventuele kortingen.

De factuurwaarde van je wagen heeft geen invloed op de premie voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Bestuurdersverzekering.

Overstappen

Indien je dit wenst, kunnen wij jouw huidige verzekering opzeggen voor jou. De wet schrijft voor dat een autoverzekering afgesloten wordt voor een periode van twaalf maanden. Deze termijn mag alleen onderbroken worden in bepaalde gevallen (wegvallen van het risico, schadegeval, verandering van voertuig...) en met inachtneming van de opzeggingstermijn en voorafgaande kennisgeving.

Het verzekeringscontract wordt dus in het algemeen opgezegd op de jaarlijkse vervaldatum van het verzekeringscontract als er minstens drie maanden voor de vervaldatum bericht van opzegging is gegeven. Als deze termijn afgelopen is, kan het verzekeringscontract alleen opgezegd worden bij de volgende jaarlijkse vervaltermijn. Als je wilt dat wij dat doen voor jou, hoef je alleen maar het opzegformulier in te vullen bij jouw offerte en het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum' aan te vinken.

Als je van auto verandert, kan je ten laatste 30 dagen na het veranderen van auto ook van verzekeraar veranderen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand en 1 dag. Informeer eerst jouw huidige verzekeraar dat je van voertuig verandert. Stuur ons vervolgens jouw ingevulde en ondertekende verzekeringsofferte en opzegformulier. Vink het vakje ‘zeg mijn onderstaande verzekeringscontracten op bij de volgende vervaldatum’ aan.

Zodra wij deze documenten ontvangen, zeggen wij jouw verzekering op bij jouw huidige verzekeraar. Deze zal de verzekering 1 maand en 1 dag na ontvangst van ons schrijven opzeggen. Je krijgt daarop een bevestiging alsook een schadeattest. Jouw verzekeringscontract bij ons begint wanneer jouw huidige verzekeringscontract afloopt.

Als op het vervalbericht gewezen wordt op een tariefstijging, kan je jouw verzekeringscontract opzeggen. Je hebt vanaf de datum van ontvangst van het schrijven waarmee je geïnformeerd wordt over de tariefwijziging drie maanden om je verzoek in te dienen om je verzekeringscontract op te zeggen op de volgende vervaldag. In dat geval kan Belfius Direct Verzekeringen de verzekering in jouw naam opzeggen, als je het opzegformulier bij jouw offerte invult en het daartoe voorziene vakje aanvinkt.

Als je een Europese nummerplaat hebt, hoef je niet te veranderen van nummerplaat. Als je nog een plaat van het oude nationale model hebt, zal deze automatisch omgeruild worden tijdens de inschrijving van jouw nieuwe voertuig bij de DIV.

Neem gewoon telefonisch contact op met ons met de aanvraag voor inschrijving van het te verzekeren voertuig binnen handbereik. Deel ons ook de kilometerstand van het oude en nieuwe voertuig mee, als je een kilometerverzekering hebt zodat we de verschuldigde premie kunnen berekenen.

Je kan deze informatie ook mailen naar klantendienst@belfiusdirect.be. Dit geldt voor alle voertuigen die verzekerd kunnen worden via de applicatie WebDiv: Klik hier.

Wil je de waarborgen van jouw verzekeringscontract aanpassen, een bestuurder toevoegen of een adreswijziging doorgeven? Contacteer ons telefonisch op 02/244.23.23 of via e-mail: klantendienst@belfiusdirect.be. In het geval van een kilometerverzekering hebben we jouw kilometerstand nodig om de gevraagde wijziging door te voeren.

Je kan jouw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van jouw verzekeringscontract. Als deze termijn voorbij is, kan je het pas tegen de volgende jaarlijkse vervaldatum opzeggen. Als de verzekeraar echter de tarieven of de voorwaarden wijzigt, heeft de verzekeringnemer het recht het verzekeringscontract op te zeggen.

Jouw verzekeringscontract moet opgezegd worden door middel van een aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door middel van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. Het kan ook opgezegd worden door jouw volgende verzekeraar, volgens de geldende verzekeringscontract.

We zullen je het document ‘aanvraag tot inschrijving’ doorgeven, zodra we jouw ondertekende verzekeringsofferte ontvangen. Vervolgens begeef je je op afspraak naar de DIV met:

 • De ingevulde en ondertekende aanvraag tot inschrijving.
 • Het oude inschrijvingsbewijs (beide delen).

Deel ons na ontvangst van jouw nummerplaat het kentekennummer dat je werd toegekend mee.

Ja, je kan jouw verzekeringsovereenkomst opschorten als je jouw voertuig gedurende één maand of langer niet gebruikt. Als je jouw premie in delen betaalt, worden ook de betalingen opgeschort. Als je jaarlijks betaalt, wordt de premie voor de opschortingsperiode je terugbetaald op de jaarlijkse vervaldatum van jouw verzekeringsovereenkomst. Vergeet ons niet te informeren via e-mail, telefoon of post als je wilt dat jouw verzekeringsovereenkomst weer van kracht wordt.


Let op: als de dekking op jouw verzoek is opgeschort, komen wij bij een schadegeval niet tussen.

Ja, als verzekeringnemer ben je verplicht ons op de hoogte te brengen van alle elementen die invloed hebben op het door het verzekeringscontract gedekte risico. Je kan ons gewoon bellen of een e-mail sturen met de gegevens van de jonge bestuurder. Naargelang het geval kan de toevoeging van de bestuurder al dan niet invloed hebben op de premie.

We bieden je altijd een tarief op maat, zelfs als je maar één verzekeringscontract hebt bij ons.

Zo behoud je jouw vrijheid als consument en zullen de tarieven van jouw verzekeringscontract niet wijzigen, als je er één van opzegt.

Schade of Ongeval

Geef de schade zo snel mogelijk aan. Bereid alvast volgende documenten voor in geval van een ongeval met een tegenpartij:

 • Het ingevulde Europees aanrijdingsformulier (voor- en achterzijde)
 • Eventueel een kopie van het proces-verbaal (PV) van de politie
 • Andere documenten over het ongeval (foto’s, gegevens van de getuige, ...)

Was er geen tegenpartij? Neem dan foto’s van de schade en/of de plaats van het ongeval.


Geef vervolgens je schade aan:

We helpen je zo snel mogelijk verder.

Als je de waarborg ‘Vervangvoertuig’ hebt, heb je recht op het volgende:

 • Een vervangvoertuig gedurende maximaal 10 dagen bij immobilisatie ten gevolge van een ongeval, brand, poging tot diefstal of vandalisme.
 • Een vervangvoertuig gedurende maximaal 20 dagen als het voertuig dat betrokken was bij een ongeval technisch niet meer hersteld kan worden, als totaal verlies verklaard wordt of omdat de waarde van de herstellingen hoger is dan de restwaarde van het voertuig.
 • Een vervangvoertuig gedurende maximaal 30 dagen als het voertuig gestolen is.

Of je al dan niet fout hebt aan het ongeval, speelt geen enkele rol. Wij kiezen wie de diensten verleent.


De waarborg ‘Vervangvoertuig’ geldt op voorwaarde dat deze waarborg opgenomen is in jouw verzekeringscontract voor elk ongeval dat zich voordoet in België of het Groothertogdom Luxemburg. Bij Kleine en Full Omnium is een vervangvoertuig automatisch inbegrepen. Bij de formule Burgerlijke Aansprakelijkheid is de waarborg ‘Vervangvoertuig’ niet inbegrepen. Als je jouw voertuig laat herstellen bij een door Belfius Direct Verzekeringen goedgekeurde garage, krijg je ook een vervangvoertuig voor de duur van de herstelling.


Om gebruik te kunnen maken van een vervangwagen, dien je ons te contacteren op het nummer 02 244 23 23.

Indien je wagen door een ongeval in België of Luxemburg immobiel is, zorgen wij voor de sleping van je wagen en het vervoer van de ongedeerde inzittenden naar hun domicilie in België. Dit is inbegrepen in je BA-verzekering. Als je gebruik wilt maken van deze bijstand, kan je ons bereiken via het nummer 02/244.22.54.


Indien de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval, zal zijn verzekering een schadevergoeding uitkeren voor jouw lichamelijke letsels. Ben je zelf aansprakelijk en heb je een Bestuurdersverzekering, dan krijgen jij en alle gemachtigde bestuurders van je wagen bij een ongeval in fout een vergoeding bij lichamelijk letsel of overlijden, tenzij een uitsluiting beschreven in de Algemene Voorwaarden van toepassing is.


Ben je in fout en heb je geen Bestuurdersverzekering? Dan zal je hospitalisatieverzekering of mutualiteit een deel van de kosten dekken.


Merk op: inzittenden worden altijd vergoed voor hun lichamelijke letsels.
Contacteer ons indien je graag meer informatie wenst of bekijk de interactieve gids van Assuralia.

Na het afsluiten van je autoverzekering krijg je dit formulier van je verzekeraar. Je legt het best samen met een balpen klaar in je auto. Meerdere exemplaren zijn altijd handig voor indien er meerdere auto’s in het ongeluk betrokken zijn – zoals bij een kettingbotsing. Je kan de aangifte tegenwoordig ook digitaal doorgeven via de app crashform.

Het aanrijdingsformulier beschrijft de omstandigheden van het ongeval en helpt ons om de schade snel uit te betalen aan de betrokken partijen. Je vult het in wanneer:

 • Je een aanrijding hebt gehad met een persoon, dier of object (bv. een paaltje). Laat het formulier ter plekke of achteraf ondertekenen indien er een tegenpartij betrokken is.
 • Er sprake is geweest van vandalisme.

Je hebt geen schadeformulier nodig bij ruitschade, hagel, storm, inbraak of diefstal.


Doe bij inbraak en diefstal aangifte bij de politie. Zonder aangifte bij de politie komt de verzekeraar namelijk niet tussen.

In dit artikel leggen we in detail uit hoe je dit document correct invult.


Nee, dit is bij een ongeval in recht niet verplicht. Je hebt recht op een schadevergoeding waarmee je je voertuig kan laten herstellen, inclusief btw, ongeacht of je dit laat uitvoeren of niet. Je kan dus verder rijden met bijvoorbeeld een kras of deuk in je wagen en de vergoeding zelf behouden.


Heb je de waarborg ‘eigen schade’ of een full omniumverzekering, dan is het bij bepaalde contracten zo dat de btw enkel vergoed wordt wanneer je effectief je auto laat herstellen en de herstelfactuur kan doorsturen ter bewijs.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder