Waarop letten bij invullen aanrijdingsformulier

Hoe moet je een aanrijdingsformulier invullen?

16 november 2023 - min. leestijd

- Mobiliteit

Als autoverzekeraar vragen we aan onze klanten om ons bij een schadegeval het aanrijdingsformulier te bezorgen. Dit document beschrijft de omstandigheden van het ongeval en helpt ons om de schade snel uit te betalen aan de betrokken partijen. Hoe moet je dit nu correct invullen en waarop moet je letten?

Het nut van het Europees aanrijdingsformulier

Verzekeringen hoeven niet complex te zijn. Daarom geven we met alle plezier wat meer informatie over het Europees aanrijdingsformulier. Dit is een document dat bestaat uit verschillende vragen. Aan de hand van de antwoorden kan je autoverzekeraar snel te weten komen wie aansprakelijk is. Als je het document niet volledig invult, kan dit later leiden tot discussie. Je moet het binnen de 8 dagen – tenzij je verhinderd wordt door een ziekenhuisopname of andere ernstige omstandigheden - aan je verzekeraar bezorgen.

Wanneer moet je het formulier invullen?

Je vult het aanrijdingsformulier in bij elk schadegeval, zelfs die waar niemand anders bij betrokken is. Heb je bijvoorbeeld een paaltje geraakt, dan vul je het ook in. Ook bij een ongeval waar de politie al een proces-verbaal heeft opgemaakt, vul jij nog steeds zelf het formulier in. Anders moet je verzekeraar het opvragen bij de politie. Dit is een extra tussenstap en zorgt ervoor dat je langer op moet wachten op de vergoeding.

Waar vind ik dit formulier?

Na het afsluiten van je autoverzekering krijg je dit formulier van je verzekeraar. Je legt het best samen met een balpen klaar in je auto. Meerdere exemplaren zijn altijd handig voor in het onfortuinlijke geval dat er meerdere auto’s in het ongeluk betrokken zijn – zoals bij een kettingbotsing. Je kan de aangifte tegenwoordig ook digitaal doorgeven via de app crashform.

Inhoud van het formulier

In het formulier zal je gegevens invullen over jouw voertuig en -indien dit het geval is – dat van de tegenpartij. Je geeft aan waar je wagen of motor beschadigd is en welke manoeuvres hiertoe leidden. Ook informatie over getuigen, eventuele gewonden en materiële schade wordt opgevraagd. Je voegt er ook best foto’s aan toe.

Wat als je een ongeval hebt in het buitenland?

Ook in andere Europese landen kan je hetzelfde aanrijdingsformulier gebruiken. De vragen die gesteld worden zijn hetzelfde en worden in exact dezelfde volgorde gesteld.

Hoe moet je het aanrijdingsformulier invullen?

1. De voorbereiding
Je vult het aanrijdingsformulier best in hoofdletters in. Het handigst is dat je op voorhand al je eigen gegevens (rubriek 6 tot 8) invult. Dat bespaart je wat tijd en stress op het moment van het ongeval. Bij rubriek 8 zet je als contractnummer de volledige code uit vak vier van het verzekeringsbewijs (vroeger de groene kaart genoemd). Rubriek 9 vul je enkel op voorhand in als jij de enige bent die met dit voertuig rijdt.

2. De locatie en situatieschets
Vul dan bij een ongeval eerst de eerste vijf rubrieken in. Wees bij de beschrijving van de locatie heel precies en noteer ook het dichtstbijzijnde huisnummer in de straat of de kilometerpaal. Ga na of er onafhankelijke getuigen zijn (geen passagiers dus). Geef al hun gegevens in, ook hun woonplaats.

Dan vul je in rubriek 13 de situatieschets van de aanrijding in. Oefen eerst op een kladversie en overleg met de tegenpartij. Gebruik een driehoekje om de voorkant van het voortuig aan te duiden en trek pijlen om de richting duidelijk te maken. Noteer ook A en B in je voertuigschets. Hoe meer details je hier zet, hoe beter. Vermeld dus ook zaken zoals verkeerslichten, de breedte van de weg, borden, hindernissen…

Bij rubriek 12 duid je enkel aan wat 100% klopt en vergeet niet onderaan te tellen hoeveel vakjes aangeduid zijn. Als jij en de tegenpartij het niet eens zijn over rubriek 12 of 13 kan de politie het formulier laten invullen. Wie in fout is, riskeert de kosten van het proces-verbaal.

3. Akkoord of opmerkingen
In rubriek 14 is er ruimte voor opmerkingen door jou en de tegenpartij. Als je het niet eens bent met de opmerkingen van de tegenpartij, bespreek dit dan en noteer je eigen bemerkingen.

Als jullie beiden akkoord gaan met het aanrijdingsformulier, maak je het op in twee exemplaren en onderteken je beide exemplaren. Iedere partij krijgt één exemplaar mee om op te sturen naar zijn verzekeraar. Laat de tegenpartij je dit niet later bezorgen, want dat riskeer je dat hij nog onbesproken aanpassingen doet.

4. Foto’s
De laatste stap is dat je zoveel mogelijk foto’s neemt om dit aan het formulier toe te voegen. Niet alleen de voertuigen zelf, maar ook remsporen of hindernissen zijn interessant. Aan de schets op het formulier wordt wel het meeste belang gehecht.

Uiteraard hopen we dat je nooit een ongeval zal voorhebben. Is dat toch het geval, dan is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Niet alleen voor de schade van de ander, maar ook voor je eigen schade en eventuele letsels. Bekijk gerust in onze autoverzekering welke formules we aanbieden.

Wees altijd goed verzekerd

Met onze autoverzekering

Belangrijke informatie over de Kilometerverzekering

Basiswaarborgen
• De vergoeding voor de stoffelijke schade aan derden wordt door deze verzekering beperkt tot maximaal €100.000.000 per schadegeval en is onbeperkt voor de lichamelijke schade aan derden.
• We zorgen bij een ongeval voor de sleping van je wagen en het vervoer van de ongedeerde inzittenden naar hun domicilie in België.

Optionele uitbreidingen
• Heb je een optionele waarborg Vervangvoertuig, dan slepen we je wagen na een ongeval, brand, poging tot diefstal of vandalisme in België of Luxemburg naar een hersteller en krijg je gedurende max. 20 dagen een vervangvoertuig. Als het voertuig gestolen is, is dit max. 30 dagen.
• Kleine Omnium
• Full Omnium

Belangrijkste uitsluitingen
• De BA Autoverzekering dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder wanneer die aansprakelijk is voor het ongeval. Neem daarvoor de optionele waarborg Bestuurdersverzekering.
• De BA Autoverzekering dekt geen materiële schade aan het verzekerde motorrijtuig. Neem daarvoor de optionele waarborg Omnium.
• De BA Autoverzekering geldt niet indien een dief of heler een ongeval veroorzaakt met het verzekerde voertuig.

Elke verzekering bevat beperkingen en uitsluitingen, zowel voor de basiswaarborg als voor aanvullende waarborgen. Je vindt de volledige lijst hiervan in het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de Algemene Voorwaarden.

De Bijzondere en Algemene Voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en andere commerciële teksten.

Het Kilometerverzekeringscontract heeft een minimumduur van 1 jaar. Dit wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij je het ten minste 3 maanden voor de vervaldag opzegt.

Voor je een contract ondertekent, verzoeken we je deze documenten te lezen:
o Het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)
o De Algemene Voorwaarden.

De Kilometerverzekering is een autoverzekering naar Belgisch recht van Belfius Direct Verzekeringen, handelsnaam van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0037.

Voor klachten kan je de klachtenprocedure volgen.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder