Privacy

Jouw privacy en veiligheid staan voorop | Belfius Direct

Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Belfius Insurance NV, gekend onder de merk en handelsnaam Belfius Direct Verzekeringen, als verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van je offerte-aanvraag, het sluiten en het uitvoeren van verzekeringscontracten, het naleven van wettelijke verplichtingen, de evaluatie van de klantrelatie, direct marketing en fraudebestrijding.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld. Externe verwerkers (zoals experten, herstellers, herverzekeringsondernemingen, …) kunnen je gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van de hen toegekende taken. Hierbij kunnen zij enkel beschikken over de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en ze desgevallend te laten corrigeren. Je kan ook vragen om sommige van deze gegevens over te dragen naar een derde partij of rechtstreeks naar jezelf. Daarenboven kan je vragen de verwerking te beperken. Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor je jouw toestemming hebt gegeven, heb je het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en je op elk moment verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing.

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van je rechten vind je terug in dit privacycharter. Het charter is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels. Heb je een specifieke vraag hierover? Stuur dan een e-mail naar privacy@belfiusdirect.be.

Belfius Direct Verzekeringen is een merk en handelsnaam van Belfius Insurance nv – Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel. Verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nummer 0037 door de Nationale Bank van België.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder