Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen | Belfius Direct Verzekeringen

De gegevens en tariefvoorbeelden op deze website geven een algemeen beeld van de voorgestelde producten. Ze worden ten informatieven titel gegeven en gelden niet als aanbieding voor de verkoop van verzekeringsproducten.

Alleen de wettelijke bepalingen over elk product en de Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn bindend. Vraag dus altijd een persoonlijke verzekeringsofferte.

Per verzekeringsproduct, vind je op de respectievelijke productpagina ook steeds een link naar de specifieke segmentatie-, acceptatie- en tarificatiecriteria (‘Goed om weten’). 

Alle Belfius Direct Verzekeringen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

Heb je nog vragen? Bel ons op 02 244 23 23. Of stuur ons een bericht.

Problemen oplossen

Heb je opmerkingen over je verzekeringsovereenkomst, de dienstverlening, de afhandeling van een schadegeval...? Waarover het ook gaat, je kan elke klacht voorleggen aan onze dienst Klachtenbeheer. Lees alles over het indienen van een klacht.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder