Hoe berekenen en verzekeren wij?

Praktische informatie Uitvaartverzekering | Belfius Direct Verzekeringen

Segmentatie­criteria gebruikt in het kader van de onder­schrijving van een ‘Uitvaart­verzekering’ van Belfius Direct Verzekeringen


Om de voorwaarden van je verzekeringscontract ‘Uitvaartverzekering’ te bepalen, houdt Belfius Direct Verzekeringen rekening met acceptatiecriteria (AC), criteria van omvang van de waarborg (OC) en tarificatiecriteria (TC of het bedrag van de premie).

Deze criteria zijn van toepassing wanneer je het product onderschrijft en kunnen invloed hebben op de voorwaarden van je contract.

  • De leeftijd van de verzekerde (AC + TC)

Wij houden rekening met de leeftijd van de verzekerde. Het overlijdensrisico neemt immers toe naarmate je ouder wordt. Als je een verzekering wil afsluiten, speelt de leeftijd van de verzekerde dus een rol bij de aanvaarding van het risico.

Voor een correcte tarificatie houden we enkel rekening met de leeftijd van de verzekerde. Hoe jonger de verzekerde is bij de onderschrijving van een Uitvaartverzekering, hoe lager je verzekeringspremie zal zijn.

  • Het adres van de verzekerde (AC)

De aanvaarding van het risico van je Uitvaartverzekering hangt af van de domicilie van de verzekerde in België.

  • Het adres van de verzekeringnemer (AC)

De aanvaarding van het risico hangt eveneens af van de domicilie in België van de verzekeringnemer of, als de verzekeringnemer een rechtspersoon is, zijn maatschappelijke zetel in België.

  • De datum en de oorzaak van overlijden van de verzekerde (OC)

De omvang van de waarborg wordt bepaald op basis van de datum van overlijden van de verzekerde en de oorzaak van zijn overlijden. Bij de uitbetaling van het kapitaal houden we rekening met het tijdstip van overlijden (al dan niet tijdens de wachtperiode) evenals de oorzaak van overlijden van de verzekerde (ziekte, ongeval of natuurlijke dood). Deze twee factoren kunnen dus een invloed hebben op de omvang van de dekking die we je kunnen bieden.

De publicatie van deze informatie is in overeenstemming met art. 45 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder