Wat is de betekenis van een vrijstelling of franchise?

Wat is de betekenis van een vrijstelling of franchise?

23 mei 2024 - min. leestijd

- Mobiliteit

Bij elke verzekering (brandverzekering, familiale verzekering…) hoort een vrijstelling, ook wel franchise genoemd. Dit is het bedrag dat wordt afgehouden van de terugbetaling van een schadegeval waarvoor je aansprakelijk bent. De franchise moedigt je aan om voorzichtig te zijn en zelf een deel van de verantwoordelijkheid te nemen. Bij een honden- of kattenverzekering wordt er ook steeds een franchise afgehouden.

Hoeveel bedraagt de franchise?

De franchise van je verzekering kan zowel een bepaald percentage zijn als een vast bedrag. Hoeveel de franchise van jouw verzekering bedraagt, staat vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract van je verzekering. Bij de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de autoverzekering wordt geen franchise afgehouden. Voor de Full Omnium-verzekering van Belfius Direct Verzekeringen werken we met een vaste vrijstelling van €500. Deze vrijstelling kan worden gehalveerd (tot €250) mits een verhoging van je premie.

Wat is een Engelse franchise?

Sommige waarborgen van je verzekering kunnen een bepaald bedrag als minimumdrempel hebben. Dit wordt de Engelse franchise genoemd. Dit betekent dat je verzekering enkel tussenkomt wanneer de schade groter is dan dit bedrag. Het verschil met een vrijstelling is dat de schade volledig terugbetaald wordt eens het bedrag hoger ligt dan deze minimumdrempel, terwijl je bij een vaste vrijstelling steeds een stukje zelf betaalt.

Bij de waarborg Rechtsbijstand van de Kilometerverzekering van Belfius Direct Verzekeringen is er een drempel van €148,74. Raak je verwikkeld in een rechtszaak over je aansprakelijkheid bij een ongeval en komen de kosten boven deze drempel? Dan betalen we de gerechtskosten tot een maximumbedrag van €37.500.

Op zoek naar een autoverzekering?

Bereken online je premie

Belangrijke informatie over de Kilometerverzekering

Voor je een contract ondertekent, verzoeken we je deze documenten te lezen:

De Bijzondere en Algemene Voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en andere commerciële teksten.

  • Het Kilometerverzekeringscontract heeft een minimumduur van 1 jaar. Dit wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij je het ten minste 3 maanden voor de vervaldag opzegt.
  • De Kilometerverzekering is een autoverzekering naar Belgisch recht van Belfius Direct Verzekeringen, handelsnaam van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0037.
  • Voor klachten kan je de klachtenprocedure volgen.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder