Alles wat je moet weten over het verzekeringsbewijs

23 november 2023 - min. leestijd

- Mobiliteit

Het internationale verzekeringsbewijs, in de volksmond ‘de groene kaart’, is een belangrijk boorddocument dat je altijd bij de hand moet hebben als je de baan op gaat. Sinds 2020 werd de vroegere groene kaart zwart-wit en kan het document ook digitaal afgeleverd worden door je verzekeraar. Je kan het dan afdrukken of opslaan op je smartphone. Waarvoor dient het verzekeringsbewijs? Welke informatie staat er op? Hoelang is het geldig? We geven je graag meer uitleg.

1. Wat is het nut ?

Het verzekeringsbewijs is het bewijs dat je auto verzekerd is. Dit document krijg je van je autoverzekeraar en bewijst dat je de verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA) hebt onderschreven. Die BA-verzekering dekt de schade die jij veroorzaakt aan iemand anders bij een ongeval ‘in fout’. Bij een politiecontrole moet je dus je verzekeringsbewijs kunnen tonen. Daarom bewaar je het best altijd in je wagen en/of op je smartphone. Ook om je wagen te laten keuren en voor het invullen van een Europees Aanrijdingsformulier heb je je verzekeringsbewijs nodig.

2. Welke informatie staat er op?

Je verzekeringsbewijs krijg je van je verzekeraar en ze is identiek voor alle verzekeringsmaatschappijen. Deze informatie staat op je verzekeringsbewijs:

  • Datum van geldigheid
  • Type van het voertuig, aangeduid met een letter (bijvoorbeeld A voor een auto en F voor een aanhangwagen).
  • Het kentekennummer en het chassisnummer
  • Naam en adres van de verzekeringsnemer
  • Gegevens van het voertuig, merk, model, kleur en vermogen
  • De landen waar het voertuig verzekerd is
  • De gegevens van de verzekeringsmaatschappij
  • Het contractnummer van de BA verzekering

3. Wat is de geldigheidsdatum?

De geldigheid van een verzekeringsbewijs is in principe 1 jaar. Dat is ook de geldigheidsperiode van je jaarlijkse verzekeringscontract. Die datum vind je op je verzekeringsbewijs. Bij Belfius Direct Verzekeringen krijgen klanten jaarlijks een nieuwe kaart. Ongeacht of ze gekozen hebben voor een jaarlijkse, driemaandelijkse of maandelijkse premiebetaling. Enkele dagen voor de vervaldag, na de betaling van de verzekeringspremie, ontvangt de klant een nieuw verzekeringsbewijs. De oude versie mag je dan vernietigen.

4. In welke landen is het verzekeringsbewijs geldig?

De landen waar je verzekeringsbewijs geldig is staan vermeld met de officiële initialen. In de landen waarvan de initialen zijn doorstreept is je verzekeringsbewijs niet geldig, tenzij je met je verzekeringsmaatschappij bent overeengekomen om ook in die landen (al dan niet tijdelijk) verzekerd te zijn.

Je bent verzekerd in alle 28 landen van de Europese Unie. Ook al maakt Groot Brittannië geen deel meer uit van de Europa, je bent er geldig verzekerd. Reis je naar Marokko, Tunesië of Turkije, dan is het absoluut nodig om een papieren versie bij de hand te hebben. Heb je plannen om naar één van deze landen te rijden neem dan eerst contact op met je verzekeraar om de dekking van je verzekering uit te breiden.

5. Heb ik een verzekeringsbewijs nodig voor mijn caravan of aanhangwagen?

Heb je een caravan of een aanhangwagen dan is het maximaal toegelaten gewicht (MTG) belangrijk:

  • Is dit lager dan 750kg, dan heb je geen afzonderlijk verzekeringsbewijs nodig. Je aanhangwagen of caravan is dan automatisch meeverzekerd in je BA indien hij gekoppeld is aan de auto. Indien hij niet gekoppeld is aan de auto, is hij bij Belfius Direct Verzekeringen automatisch verzekerd in de BA van de Familiale Verzekering.
  • Is dit hoger dan 750kg, dan heb je een apart document nodig, en ook een inschrijvingsbewijs en plaatnummer. Bij Belfius Direct Verzekeringen kan je de aanhangwagen of caravan helaas niet laten verzekeren.

6. Wat doe ik bij diefstal of verlies?

Bij een ongeval en bij politiecontrole moet je je verzekeringsbewijs kunnen tonen. Anders riskeer je een boete of zelfs een inbeslagname van je voertuig.

Het verzekeringsbewijs is dus een verplicht document. Bij diefstal of verlies moet je zo snel als je kan een duplicaat aan je verzekeraar vragen. Je krijgt dan een nieuwe versie, op papier of digitaal. Daarna kan je weer gerust de baan op. Bij Belfius Direct Verzekeringen kunnen klanten een duplicaat aanvragen via hun persoonlijke Klantenzone.

Op zoek naar een autoverzekering?

Ontdek of jij kan besparen.

Belangrijke info over de Kilometerverzekering

Basiswaarborgen
• De vergoeding voor de stoffelijke schade aan derden wordt door deze verzekering beperkt tot maximaal €100.000.000 per schadegeval en is onbeperkt voor de lichamelijke schade aan derden.
• We zorgen bij een ongeval in België of Luxemburg voor de sleping van je wagen en het vervoer van de ongedeerde inzittenden naar hun domicilie in België.

Optionele uitbreidingen
• Heb je een optionele waarborg Vervangvoertuig, dan slepen we je wagen na een ongeval, brand, poging tot diefstal of vandalisme in België of Luxemburg naar een hersteller en krijg je gedurende max. 20 dagen een vervangvoertuig. Als het voertuig gestolen is, is dit max. 30 dagen.
• Kleine Omnium
• Full Omnium

Belangrijkste uitsluitingen
• De BA Autoverzekering dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder wanneer die aansprakelijk is voor het ongeval. Neem daarvoor de optionele waarborg Bestuurdersverzekering.
• De BA Autoverzekering dekt geen materiële schade aan het verzekerde motorrijtuig. Neem daarvoor de optionele waarborg Omnium.
• De BA Autoverzekering geldt niet indien een dief of heler een ongeval veroorzaakt met het verzekerde voertuig.

Elke verzekering bevat beperkingen en uitsluitingen, zowel voor de basiswaarborg als voor aanvullende waarborgen. Je vindt de volledige lijst hiervan in het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de Algemene Voorwaarden.

De Bijzondere en Algemene Voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en andere commerciële teksten.

Het Kilometerverzekeringscontract heeft een minimumduur van 1 jaar. Dit wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij je het ten minste 3 maanden voor de vervaldag opzegt.

Voor je een contract ondertekent, verzoeken we je deze documenten te lezen:
o Het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)
o De Algemene Voorwaarden.

De Kilometerverzekering is een autoverzekering naar Belgisch recht van Belfius Direct Verzekeringen, handelsnaam van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0037.

Voor klachten kan je de klachtenprocedure volgen.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder