Wat is ‘Rechtsbijstand’ en in welke gevallen komt deze tussenbeide?

Deze optie garandeert onder meer dat jouw rechten verdedigd worden in geval van geleden schade, in der minne indien mogelijk, gerechtelijk indien nodig. Ze dekt de kosten van jouw verhaal op derden (bv. honoraria van advocaten, experts, deurwaarders...) of je strafrechtelijke verdediging in geval van een overtreding van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer en onvrijwillige doodslag (zie algemene voorwaarden titel 3). Rechtsbijstand is niet wettelijk verplicht.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder