Hoe berekenen en verzekeren wij?

Praktische informatie autoverzekering | Belfius Direct

Segmentatie­criteria gebruikt in het kader van het afsluiten van een ‘Kilometer­verzekering’


Om de voorwaarden van je verzekeringscontract Burgerlijke Aansprakelijkheid ‘Kilometerverzekering’ te bepalen, houdt Belfius Direct Verzekeringen rekening met acceptatiecriteria (AC), met criteria van omvang van de waarborg (OC) en met tarificatiecriteria (bedrag van de premie, TC). Deze criteria zijn ook van toepassing op aanvullende waarborgen zoals Omnium, Rechtsbijstand en de Bestuurdersverzekering.

Deze criteria gelden op het ogenblik van de onderschrijving en kunnen een invloed hebben op de voorwaarden van het verzekeringscontract, alsook op het bedrag van de premie tijdens de duur van het verzekeringscontract.

  • De leeftijd van de hoofdbestuurder (AC + OC + TC):

De leeftijd heeft statistisch gezien een invloed op de frequentie van de ongevallen en de omvang van de schade. De leeftijd kan de omvang van de waarborg en het bedrag van de premie dat we je kunnen aanbieden beïnvloeden.

  • De gezondheid van de bestuurder (AC + OC):

De bestuurder van het te verzekeren voertuig moet in staat zijn om het voertuig te besturen. De bestuurder mag niet lijden aan een handicap of ziekte die zijn bekwaamheid om het voertuig te besturen zou kunnen beïnvloeden.

De gezondheidstoestand heeft een invloed op de acceptatie en kan de omvang van de waarborg die we je kunnen bieden beïnvloeden.

  • Het adres van de hoofdbestuurder (TC):

Binnen bepaalde zones, onder andere die met een drukker verkeer, gebeuren statistisch gezien meer verkeersongevallen. De woonplaats heeft een invloed op de premie.

  • Het beroep van de hoofdbestuurder en eventuele andere bestuurders (AC):

Het beroep heeft statistisch gezien een invloed op de frequentie van de ongevallen en de omvang van de schade.

  • Het aantal jaren dat de hoofdbestuurder een rijbewijs heeft (AC + TC):

Meer ervaren bestuurders zijn statistisch gezien minder vaak betrokken bij een verkeersongeval. De rijervaring heeft een invloed op de premie.

  • Het aantal schadegevallen van de hoofdbestuurder gedurende de laatste 5 jaar (AC + OC + TC):

Belfius Direct Verzekeringen verzekert enkel bestuurders met een geldig rijbewijs B die voldoen aan alle wettelijke vereisten voor het besturen van een wagen in België.

De bestuurder zal een schadeattest van de laatste 5 jaar moeten voorleggen. Heb je op korte tijd meerdere ongevallen gehad? Dan is het mogelijk dat je geen Kilometerverzekering (meer) kan krijgen.

Heb je geen bewijs van je schadeverleden van de laatste 5 jaar? Dan kan je premie verhoogd worden, zelfs tijdens de looptijd van het contract.

  • Het aantal afgelegde kilometers per jaar (TC):

Bestuurders die veel kilometers afleggen, bevinden zich vaker op de weg en hebben dus statistisch gezien een grotere kans op verkeersongevallen. Het aantal kilometers is daarom van invloed op de premie.

  • Het gebruik van het voertuig (AC + OC + TC):

Wanneer het voertuig wordt gebruikt voor professionele doeleinden, bevindt het zich statistisch gezien vaker op de weg, wat een statistisch hoger risico impliceert. Dit kan een invloed hebben op de omvang van de waarborg en de premie. Belfius Direct Verzekeringen aanvaardt daarom alleen natuurlijke personen als verzekeringnemer. Bovendien mag het voertuig niet worden gebruikt voor betaald vervoer van personen, vervoer voor de rekening van derden, vervoer van gevaarlijke stoffen, internationaal vervoer, enz.

Enkel auto's, minibussen, mobilhomes of bestelwagens met een maximaal toegelaten gewicht van 3,5 ton zijn verzekerd.

  • Staat van het voertuig (AC):

Het voertuig moet in orde zijn met de technische controle en voorzien zijn van een gelijkvormigheidsattest.

Als je in de afgelopen 5 jaar een rijverbod van meer dan 1 week werd opgelegd naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling, is het mogelijk dat Belfius Direct Verzekeringen je geen Kilometerverzekering aanbiedt.

  • De leeftijd van het voertuig (AC + TC + OC):

Statistieken tonen aan dat oudere voertuigen meer kans hebben op een schadegeval. De leeftijd van het voertuig bepaalt of het risico al dan niet wordt aanvaard, het bedrag van de premie en de omvang van de waarborgen die Belfius Direct Verzekeringen jou kan bieden.

Tijdens de looptijd van het contract kan een bijkomend criterium de jaarlijkse evolutie van de premie beïnvloeden: dit is de leeftijd van het contract (aantal maanden sinds de inwerkingtreding).

De bovenstaande informatie wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 45 van de verzekeringswet van 4 april 2014.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder