Welk type kosten zijn gedekt door de verzekering (grafsteen, koffietafel, psychologische bijstand, repatriëring,...)?

Bespreek eerst de details en het budget van je begrafenis met je begrafenisondernemer. Sluit dan de Uitvaartverzekering af voor dit bedrag. Bij overlijden van de verzekerde krijgt de begunstigde het verzekerd kapitaal uitgekeerd (behoudens wanneer een uitsluitingsgrond van toepassing is).

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder