Ben ik onmiddellijk verzekerd?

Je bent verzekerd vanaf de inwerkingtreding van je contract, zijnde de datum van de enige premiebetaling of van de eerste betaling van de periodieke premie door de verzekeringnemer.

In geval van overlijden door een ongeval keren we het volledige kapitaal uit vanaf de eerste dag van inwerkingtreding van je contract.

Voor contracten met een periodieke premiebetaling, wanneer de verzekerde overlijdt door een natuurlijke dood of door ziekte tijdens de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van het contract, is het zo dat we een beperkt bedrag uitbetalen:

6 eerste maanden

Terugbetaling van de betaalde premies (excl. taksen)

6-12 maanden

25% van het verzekerd kapitaal

12-18 maanden

50% van het verzekerd kapitaal

18-24 maanden

75% van het verzekerd kapitaal

Vanaf 24 maanden

100% van het verzekerd kapitaal

Voor contracten met een enige premie is de wachtperiode 6 maand vanaf de inwerkingtreding van het contract. Bij overlijden gedurende deze periode wordt de waarborg beperkt tot de terugbetaling van de gestorte premie, na aftrek van de eventuele geïnde taksen.

6 eerste maanden

Terugbetaling van de betaalde premie (excl. taksen)


Na deze wachtperiode wordt het kapitaal integraal uitbetaald, ongeacht de oorzaak van overlijden (behoudens wanneer een uitsluitingsgrond van toepassing is).

Zelfdoding tijdens het eerste dekkingsjaar vergoeden we niet.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder