Hoe berekenen en verzekeren wij?

Bereken je premie online voor je hondenverzekering

Segmentatie­criteria gebruikt in het kader van het afsluiten van een
‘Huisdieren­verzekering’


Om de voorwaarden van je verzekeringscontract ‘Huisdierenverzekering’ te bepalen, houdt Belfius Direct Verzekeringen rekening met acceptatiecriteria (AC), met criteria van omvang van de waarborg (OC) en met tarificatiecriteria (bedrag van de premie) (TC).

Deze criteria gelden op het ogenblik van de onderschrijving en kunnen een invloed hebben op de voorwaarden van het contract, alsook op het bedrag van de premie tijdens de duur van het contract.

  • De leeftijd van je hond (AC + OC + TC)

De leeftijd heeft statistisch gezien een invloed op de frequentie van de ongevallen en ziektes en de omvang van de schade, dit kan bijgevolg een invloed hebben op de acceptatie, de omvang van de waarborg en het premiebedrag.

  • Het ras van je hond (TC)

Het ras van je hond heeft statistisch gezien een invloed op de frequentie van de ongevallen en ziektes en de omvang van de schade, dit kan bijgevolg een invloed hebben op het premiebedrag.

  • De aankoopprijs van je hond (AC + OC + TC)

De aankoopprijs van je hond heeft statistisch gezien een invloed op de frequentie van de ongevallen en ziektes en de omvang van de schade, dit kan bijgevolg een invloed hebben op de acceptatie, de omvang van de waarborg en het premiebedrag.

  • De vaccinatiestatus van je hond (AC)

Bij het afsluiten van de Huisdierenverzekering zal gevraagd worden naar de vaccinatiestatus van je hond. Dit kan een impact hebben op de acceptatie.

  • Het gebruik van je hond (AC)

Bij het afsluiten van de Huisdierenverzekering zal gevraagd worden of je hond wordt ingezet voor professionele activiteiten. Dit kan een impact hebben op de acceptatie.

  • De medische voorgeschiedenis van je hond (AC + OC)

Bij het afsluiten van de Huisdierenverzekering zal gevraagd worden naar de medische voorgeschiedenis van je hond. Deze voorgeschiedenis kan een impact hebben op de acceptatie en op de omvang van de dekking die wij je kunnen bieden.

  • Het adres van de verzekeringnemer (TC)

De woonplaats heeft statistisch gezien een invloed op de frequentie van de ongevallen en ziektes en de omvang van de schade, dit kan bijgevolg een invloed hebben op het premiebedrag.

  • De leeftijd van de verzekeringnemer (AC)

De verzekeringnemer moet minstens 18 jaar zijn om een Huisdierenverzekering te kunnen afsluiten bij Belfius Direct Verzekeringen.

De bovenstaande informatie wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 45 van de verzekeringswet van 4 april 2014.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder