Hoe berekenen en verzekeren wij?

Praktische informatie Huisdierenverzekering | Honden Belfius Direct Verzekeringen

Segmentatie­criteria gebruikt in het kader van het afsluiten van een
‘Huisdieren­verzekering’


Om de voorwaarden van je verzekeringscontract ‘Huisdierenverzekering’ te bepalen, houdt Belfius Direct Verzekeringen rekening met acceptatiecriteria (AC), met criteria van omvang van de waarborg (OC) en met tarificatiecriteria (bedrag van de premie) (TC).

Deze criteria gelden op het ogenblik van de onderschrijving en kunnen een invloed hebben op de voorwaarden van het contract, alsook op het bedrag van de premie tijdens de duur van het contract.

  • De diersoort van je huisdier (TC)

De diersoort (hond of kat) heeft statistisch gezien een invloed op de frequentie van de ongevallen en ziektes en de omvang van de schade, dit kan bijgevolg een invloed hebben op het premiebedrag.

  • De leeftijd van je huisdier (AC + OC + TC)

De leeftijd heeft statistisch gezien een invloed op de frequentie van de ongevallen en ziektes en de omvang van de schade, dit kan bijgevolg een invloed hebben op de acceptatie, de omvang van de waarborg en het premiebedrag.

  • Het ras van je huisdier (TC)

Het ras van je huisdier heeft statistisch gezien een invloed op de frequentie van de ongevallen en ziektes en de omvang van de schade, dit kan bijgevolg een invloed hebben op het premiebedrag.

  • De aankoopprijs van je huisdier (AC + OC + TC)

De aankoopprijs van je huisdier heeft statistisch gezien een invloed op de frequentie van de ongevallen en ziektes en de omvang van de schade, dit kan bijgevolg een invloed hebben op de acceptatie, de omvang van de waarborg en het premiebedrag.

  • De vaccinatiestatus van je huisdier (AC)

Bij het afsluiten van de Huisdierenverzekering zal gevraagd worden naar de vaccinatiestatus van je huisdier. Dit kan een impact hebben op de acceptatie.

  • Het gebruik van je huisdier (AC)

Bij het afsluiten van de Huisdierenverzekering zal gevraagd worden of je huisdier wordt ingezet voor professionele activiteiten. Dit kan een impact hebben op de acceptatie.

  • De medische voorgeschiedenis van je huisdier (AC + OC)

Bij het afsluiten van de Huisdierenverzekering zal gevraagd worden naar de medische voorgeschiedenis van je huisdier. Deze voorgeschiedenis kan een impact hebben op de acceptatie en op de omvang van de waarborg die wij je kunnen bieden.

  • Het adres van de verzekeringnemer (TC)

De woonplaats heeft statistisch gezien een invloed op de frequentie van de ongevallen en ziektes en de omvang van de schade, dit kan bijgevolg een invloed hebben op het premiebedrag.

  • De leeftijd van de verzekeringnemer (AC)

De verzekeringnemer moet minstens 18 jaar zijn om een Huisdierenverzekering te kunnen afsluiten bij Belfius Direct Verzekeringen.

De bovenstaande informatie wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 45 van de verzekeringswet van 4 april 2014.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder