Wie moet je inlichten bij een overlijden?

9 instanties die je moet verwittigen als iemand overlijdt

01 juli 2024 - min. leestijd

- Uitvaart

Waarom nu? Waarom zo vroeg? Hoe ga ik nu verder? Stuk voor stuk vragen waar mensen mee zitten bij het overlijden van een dierbare. Je hebt nauwelijks de tijd om te beseffen wat je is overkomen of er duiken al een heleboel praktische problemen op. Wie moet ik verwittigen? Welke administratie moet ik in orde brengen? Deze 9 instanties of personen moet je inlichten bij een overlijden.

1. Familie en vrienden

Nadat een arts het overlijden van je dierbare heeft vastgesteld en het overlijdensattest heeft opgemaakt, moet je een aantal mensen inlichten. We denken hierbij meteen aan familie en beste vrienden. Geef gerust door aan anderen om de boodschap door te geven zodat je zelf minder belast wordt.

2. De begrafenisondernemer

Hiernaast moet je ook een begrafenisondernemer contacteren. Dit kan iemand zijn die andere familieleden verzorgde of een ondernemer die niet te ver gelegen is. De begrafenisondernemer zal alles coördineren. Hij zal het lichaam ophalen en laten verzorgen, je begeleiden bij je uitvaartkeuzes, de overlijdensaangifte bij de gemeente doen, afspraken maken voor de uitvaart, en veel meer.

3. De uitvaartverzekeraar

Had de overledene een uitvaartverzekering? Contacteer dan de verzekeringsmaatschappij van zijn/haar uitvaartverzekering zodat het gespaarde kapitaal kan gebruikt worden om de begrafeniskosten te financieren. Dan hoef je je alvast om de financiële kant geen zorgen te maken.

4. De bank

Breng zo snel mogelijk de banken op de hoogte waar de overledene rekeningen en/of kluizen had. Weet je niet bij welke bank de overledene een rekening of een kluis had, dan kan je contact opnemen met de Belgische Federatie van de Financiële Sector (FEBELFIN). Die bezorgt je een lijst.

Vanaf dan worden de rekeningen en kluizen van de overledene geblokkeerd. Let wel: de blokkering geldt ook voor de gemeenschappelijke rekeningen, net als de kluizen en persoonlijke rekeningen van de langstlevende echtgenoot.

Om rekeningen van de overledene en zijn echtgenote vrij te geven, moeten de erfgenamen een akte of een attest van erfopvolging voorleggen. Zijn de echtgenoten getrouwd met scheiding van goederen, dan kan de bank de rekeningen van de langstlevende partner vrijgeven op vertoon van een bewijs van het huwelijksstelsel, dat de notaris je bezorgt.

5. De verzekeringen

Er bestaan verschillende soorten verzekeringen (brandverzekering, familiale verzekering, autoverzekering, levensverzekering…). Vandaar dat alle maatschappijen waarbij de overledene was verzekerd, moeten worden verwittigd. Aangezien een verzekeringscontract meestal op de sterfdatum afloopt, moeten de maatschappijen de familie vaak een bepaalde geldsom uitkeren. Heeft de overledene bijvoorbeeld op 1 januari een verzekering gesloten en sterft hij vier maanden later, op 1 mei, dan moet de maatschappij acht maanden premie uitbetalen.

6. Het ziekenfonds

Verwittig het ziekenfonds van de overledene zo snel mogelijk, zeker als hij/zij een ziekte- of invaliditeitsuitkering kreeg. Bezorg het ziekenfonds een uittreksel uit de overlijdensakte. Het ziekenfonds vervult namelijk de formaliteiten voor de nabestaanden ten laste van de overledene, zoals:

  • de aanpassing van hun hoedanigheid als verzekerde;
  • het eventuele recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg voor weduwnaars/weduwen, afhankelijk van hun inkomen;
  • de afgifte van nieuwe kleefzegels;
  • de storting van een eventuele begrafenisvergoeding (niet cumuleerbaar met de begrafenisvergoeding die door de Rijksdienst voor Pensioenen wordt uitbetaald).

7. De eventuele huisbaas

Als de overledene huurder was, loopt het huurcontract niet automatisch af bij zijn overlijden.

Als het huurcontract door beide echtgenoten werd ondertekend, blijft de langstlevende echtgenoot erdoor gebonden en kan hij het alleen tegen de contractueel vastgelegde voorwaarden (meestal met een opzegtermijn van drie maanden) opzeggen.

Als de overledene het huurcontract alleen ondertekende, kunnen de erfgenamen de woning blijven huren tegen dezelfde voorwaarden als die welke in het contract staan. Meestal doen de erfgenamen hun 'opzeg' aan de eigenaar en maken ze de woning leeg. Als de huurwaarborg hen toekomt, wordt hij aan het actief van de nalatenschap toegevoegd. De erfgenamen zijn echter ook aansprakelijk voor eventuele schade aan de huurwoning.

8. Leveranciers

Je moet ook de volgende diensten verwittigen als de overledene alleen woonde of door zijn overlijden het bedrag van een maandelijks voorschot kan wijzigen: de watermaatschappij, gasleverancier, elektriciteitsleverancier, telefoonmaatschappij (vaste en mobiele telefonie), kabelmaatschappij, internetprovider.

Informeer verder ook: de thuiszorgdiensten, de abonnementsdiensten (bijvoorbeeld op kranten), de verenigingen waarvan de overledene lid was, de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV). U kunt ervoor kiezen om de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs terug te sturen of om het voertuig op naam van iemand anders te laten inschrijven.

9. De werkgever/ de boekhouder

Als de overledene werknemer was, moet je de werkgever de overlijdensakte bezorgen. Als hij/zij werkloos was, moet je de vakbond of Hulpkas inlichten. Was hij zelfstandige, informeer dan zijn boekhouder om de nodige stappen te ondernemen. Had hij een eenmanszaak, dan wordt die overgedragen aan de erfgenamen.

Bespaar je naasten de kosten van je begrafenis

En geniet zorgeloos van je leven

Belangrijke informatie over de Uitvaartverzekering

Voor je een contract ondertekent, verzoeken we je deze documenten te lezen:

o Financiële informatiefiche voor een levensverzekering (FIF)
o De Algemene Voorwaarden.

De Bijzondere en Algemene Voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en andere commerciële teksten.

De Uitvaartverzekering is een individuele levensverzekering (tak 21), levenslang afgesloten. In bepaalde gevallen kan de verzekeringnemer een afkoop van het contract vragen als de verzekerde nog leeft. Het contract loopt automatisch af zodra de verzekerde overlijdt.

De Uitvaartverzekering is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Direct Verzekeringen, handelsnaam van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0037.

Voor klachten kan je de klachtenprocedure volgen.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder