Hoe berekenen en verzekeren wij?

Praktische informatie Huurdersverzekering | Belfius Direct

Segmentatie­criteria gebruikt in het kader van het afsluiten van een ‘Homie’ Huurders­verzekering


Om de voorwaarden van jouw contract ‘Homie’ te bepalen, houdt Belfius Direct Verzekeringen rekening met acceptatiecriteria (AC). Deze criteria zijn van toepassing op de drie formules: Homie Standard, Homie Plus en Homie Premium. 

Deze criteria gelden op het ogenblik van de onderschrijving en kunnen een invloed hebben op de acceptatie van het risico.

  • Het adres van het gebouw (AC)

Het te verzekeren goed moet zich in elk geval in België bevinden. Ons beleid bestaat erin om de Homie Huurdersverzekering enkel aan te bieden voor gebouwen die in België gelegen zijn. 

  • Het gebruik van het gebouw (AC)

De verzekering is bedoeld voor privéwoningen, gebruikt als hoofdverblijfplaats. Zijn uitgesloten: alle handelszaken. Statistisch gezien verschilt de frequentie en/of de ernst van de schadegevallen volgens het gebruik van het gebouw.

  • Het type gebouw (AC)

Deze verzekering is enkel geldig voor woningen en appartementen met een maandelijkse huurprijs van maximum €850 aangezien de frequentie en/of de ernst van de schadegevallen verschilt volgens het te verzekeren type gebouw. Zijn uitgesloten: een geklasseerd gebouw, een chalet of een residentiële caravan, gebouwen met een dak van riet of van stro en gebouwen met een binnenzwembad.

  • De hoedanigheid van de verzekeringnemer (AC)

Deze verzekering is enkel geldig voor huurders, omdat zij de Huurdersaansprakelijkheid dekt. 

  • Het schadeverleden (AC)

Het schadeverleden wordt in aanmerking genomen en dit om te meten hoe groot de kans is dat er zich in de toekomst een schadegeval voordoet.

  • De specifieke sancties en maatregelen (AC)

Statistisch gezien verschilt de frequentie en/of de ernst van de schadegevallen indien er voor de betrokken persoon specifieke maatregelen werden genomen door een verzekeraar (bijvoorbeeld bij opzeg na schadegeval).

De bovenstaande informatie wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 45 van de verzekeringswet van 4 april 2014.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder