Hoe berekenen en verzekeren wij?

Praktische informatie Familiale Verzekering | Belfius Direct Verzekeringen

Segmentatie­criteria gebruikt in het kader van het afsluiten van een
‘Familiale Verzekering’


Om de voorwaarden van je contract ‘Familiale Verzekering’ te bepalen, houdt Belfius Direct Verzekeringen rekening met acceptatiecriteria (AC), met criteria van omvang van de waarborg (OC) en met tarificatiecriteria (bedrag van de premie) (TC).

Deze criteria zijn ook van toepassing op de waarborg Rechtsbijstand. Deze criteria gelden op het ogenblik van de onderschrijving en kunnen een invloed hebben op de voorwaarden van het contract, alsook op de premie tijdens de duur van het contract.

  • De leeftijd van de verzekeringnemer (TC):

Statistisch gezien verschilt (verschillen) de frequentie en/of de ernst van de schadegevallen volgens de leeftijd van de verzekerde.

  • De gezinssituatie (TC):

Er bestaan 2 formules: alleenstaande of gezin. Omdat het risico hoger is bij meerdere te verzekeren personen, zal de premie voor de formule ‘gezin’ hoger zijn dan die voor de formule ‘alleenstaande’.

  • Het schadeverleden (AC):

We houden rekening met jouw schadeverleden om te beslissen of we jou deze verzekering kunnen voorstellen.

Verandert je gezinssituatie tijdens de looptijd van je contract? Dan zou het kunnen dat je premie wordt aangepast of dat je contract zelfs wordt stopgezet.

De bovenstaande informatie wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 45 van de verzekeringswet van 4 april 2014.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

We helpen je graag verder